De gymlessen worden verzorgd in dorpshuis De Vang, Molenstraat 42, 1654 KB, Benningbroek.

Tel.: 0229-591479

De contributie bedraagt  voor een seizoen:

Jeugd (3 tot 6 jaar) €  85,00
Conditietraining (16 jaar en ouder) €  95,00
Gymfit 55+ €  70,00

Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Lesoverzicht:

Kindergym Zaterdag 09.15 – 10.15 u.
Conditietraining Donderdag 19.30 – 20.30 u.
50+ gym Maandag 13.15 – 14.15 u.


Het bestuur:

Voorzitter: Mw. M. Koelemeij tel.:
Secretaresse: Mw. M. van Schagen Sportlaan 6 tel.:0229-599041
Penningmeester: Mw. R. Verwer Burg. Elmersstraat 96 tel.:0229-591570

Ons e-mailadres is:  info@de-westfries.nl

Meest recente berichten