Uitnodiging voor de leden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, die gehouden zal worden op donderdag 24 maart 2016 in Dorpshuis “De Vang”te Benningbroek, aanvang 20:30 uur.

Agenda

1 Opening
2 Mededeling
3 Notulen van de vorige vergadering
4 Jaarverslag secretaresse
5 Financieel verslag van de penningmeester met het verslag van de kascommissie alsmede de begroting voor 2016/2017. Benoeming nieuw lid kascommissie.
6 Bestuursverkiezing
7 Rondvraag
8 Sluiting

Er is koffie en cake en na de sluiting is er weer als vanouds bingo met leuke prijsjes!!

Het bestuur van gymnastiekvereniging

“De Westfries”.

Margreth Koelemeij, Rina Verwer

en Marlies van Schagen.

Comments are closed.

Meest recente berichten